แนวทางในการกำหนดทิศทางของการบริหารองค์กรสู่ความอย่างยั่งยืน

การกำหนดทิศทางองค์กร จะเริ่มต้นจากกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย กำหนดนโยบาย เพื่อให้องค์กรดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างมีระบบ😊

การกำหนดทิศทางองค์กร

เป็นขั้นตอนสำคัญจะทำให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน

Vision (วิสัยทัศน์)

คือ ภาพรวมของสิ่งที่องค์กรต้องการที่จะเป็น หรือสิ่งที่องค์กรต้องการที่จะสำเร็จในอนาคต
เป็นเสาหลักที่นำทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร

Mission (พันธกิจ)

คือ การลงมือปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามแนวคิดที่องค์กรมุ่งหวังและการตอบสนองความต้องการของวิสัยทัศน์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ให้เป็นจริง หรือเรียกว่าเป็นการใช้พันธกิจในการดำเนินงาน

สรุป Vision (วิสัยทัศน์) & Mission (พันธกิจ)

⭐ วิสัยทัศน์ เป็นภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการให้เป็น
พันธกิจ เป็นภารกิจหลักที่จะพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์นั้น

การดำเนินการตามพันธกิจจะให้ทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยการทำงานตามพันธกิจ องค์กรจะสร้างบริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพยายามให้สิ่งที่วิสัยทัศน์ต้องการเป็นจริง เพื่อกำหนดทิศทางองค์กรได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

คือ อยากให้องค์กรเป็นรูปแบบไหนต้องนำVision (วิสัยทัศน์) มาแยกย่อยเป็นหัวข้อเพื่อจะกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรขึ้นมา

โร้ดแมป (Roadmap) จะตอบสนองวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย

คือการนำ “วัตถุประสงค์” ทั้งหมดมากำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 – 5 แบบระยะยาว

         “เป้าหมาย” (Master Plan) แผนที่กำหนดว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง แบบระยะสั้น ในเวลา 1 ปีเพื่อตอบสนอง โร้ดแมป (Roadmap) ของปีแรก

          “นโยบาย” (Action Plan) การตอบสนองของ Master Plan แผนการดำเนินงานเป็นการกำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินการในระยะเวลา 1 ปี แบ่งแยกย่อยออกเป็น 12 เดือน

สรุปได้ดังนี้

Vision (วิสัยทัศน์) ผู้บริหารเป็นคนกำหนด

Mission (พันธกิจ) ผู้จัดการเป็นคนดำเนินการ

วัตถุประสงค์ นโยบาย  Staff ลงมือปฏิบัติงาน

โร้ดแมป (Roadmap) + (Action Plan) + Timeline ซึ่งทุกอย่างมีความสอดคล้องกันทั้งหมด

การเริ่มต้นธุรกิจในระยะเวลา 1 ปีแรก ไม่ต้องกังวลเรื่องการกำหนดทิศทางองค์กร เพราะผู้ประกอบการจะต้องทดลองและปรับปรุงแนวทางต่างๆตามประสิทธิภาพก่อน

เมื่อธุรกิจเริ่มเข้าสู่ระยะเวลา 3 ปี ความเสถียรและการกำหนดทิศทางองค์กรกลับกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะท่านจะต้องเริ่มพิจารณาถึงการเป็นองค์กรที่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทิศทางไปทางเดียวกัน

จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

และการกำหนดทิศทางองค์กร ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย ที่ต้องการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ

องค์กรเล็กๆไม่กำหนดVision (วิสัยทัศน์) & Mission (พันธกิจ) ได้หรือไม่?

สามารถทำได้ แต่อาจจะทำให้ธุรกิจไม่เติบโต

ดังนั้น ท่านควรที่จะมีแนวคิด การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน/ปรับแผนตลอดเวลา ที่ชัดเจนเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีทิศทางในการดำเนินงานแม้ในระยะแรก

สรุปการกำหนดทิศทางขององค์กร

การกำหนดทิศทางตั้งแต่แรกเป็นการสร้างรากฐานและแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ดังนั้น การทำการวางแผนและกำหนดทิศทางในระยะต้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับการเติบโตและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสำเร็จในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารธุรกิจ💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

#รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

#ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

(อาจารย์ตู่) คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหลายแห่ง

(อาจารย์ปุ๊) คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ที่ปรึกษาให้กับบริษัทSME องค์กรขนาดใหญ่ จนถึง บริษัทมหาชน

_________________________________________

ในทุกวันพฤหัส 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://www.greenproksp.com/

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

แชร์