การพิจารณาจดเลิกบริษัทมีหลักการอย่างไร?

การพิจารณาจดเลิกบริษัท

 1. ประเด็นเรื่องทรัพย์สิน มีเหลือรายการอะไรบ้าง? สามารถดูที่งบการเงินย้อนหลังปีล่าสุดได้
  – สินค้าคงเหลือ แยกว่าสามารถขายได้หรือไม่? ถ้าสินค้ายังสามารถขายได้ จะขายในราคาตลาด หรือ ราคาทุนขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า *** ในกรณีมีการขายสินค้าออกไปจะต้องนำส่งภาษีขายให้ครบถ้วน
  กรณีสินค้าหมดสภาพ ไม่สามารถจะนำมาขายได้ ในแง่ของการปฏิบัติจะต้องมีการทำลายสินค้า
  🧨 กรณีจะทำลายสินค้า แบบไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่บวกกับทางสรรพากร ต้องทำหลักการอย่างถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด
  – การตรวจนับสินค้า
  – ทำหนังสือแจ้งสรรพากรและผู้สอบบัญชีล่วงหน้า 30 วันเพื่อนัดวันทำลายสินค้า
 2. ทรัพย์สินถาวร ที่ดิน,อาคาร,สิ่งปลูกสร้าง,อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ต้องมีการเคลียร์ทรัพย์สินโดยการขายออกไป เช่น อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โน๊ตบุ้ค เป็นต้น
  เป็นการขายในราคาตลาดเช่นเดียวกัน อาจจะขายให้กับกรรมการ หรือคนที่รู้จัก และเมื่อมีการขายทรัพย์สิน จะต้องเปิดใบกำกับภาษีขายทุกครั้งและนำส่งภาษีให้ถูกต้อง
 3. หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต้องนำเงินในบัญชีที่เหลืออยู่มาเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากไม่มีเงินสดในบัญชีต้องนำทรัพย์สินที่ขายได้มาชำระเจ้าหนี้แทน
 4. บัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ กรรมการจะต้องชำระเงินคืนบริษัท หากกรรมการไม่สามารถชำระได้จะต้องตัดเป็นหนี้สูญและจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับ
  บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ บริษัทจะต้องคืนเงินให้กรรมการ ถ้าวันนี้ต้องการจดเลิกบริษัทและถ้าไม่มีการคืนหนี้ระหว่างกันแล้ว ตัวเจ้าหนี้กรรมการจะต้องเสมอว่ายกหนี้ให้บริษัท รายการนี้จะถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำไปเสียภาษีสิ้นปี
  “ประเด็นสำคัญ” กำไรสะสม บางท่านเปิดบริษัทมานานแล้วมีกำไรสะสมอยู่ในงบการเงิน ก็ยังไม่เคยจ่ายเงินปันผลออกเลย ทำให้กำไรสะสมค้างอยู่ในงบเยอะ ทำให้ยังจดเลิกบริษัทไม่ได้ ต้องทำให้กำไรค่อยๆน้อยลงหรือว่าติดลบ
  ทำไมในงบมีกำไรสะสม ถึงปิดไม่ได้? เมื่อมีกำไรสะสม แล้วตอนจะจดเลิกบริษัท ต้องนำกำไรสะสมที่มีอยู่จ่ายคืนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับเงินกำไรสะสมจะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  “แนะนำ กรณีที่มีกำไรสะสม” ทยอยจ่ายเป็นเงินปันผลออกก่อน ค่อยๆเคลียร์ทรัพย์สิน และ หนี้สิน ก่อนจดเลิกบริษัท
  กรณีบริษัทขาดทุนสะสม สามารถจดเลิกบริษัทได้เลย เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถรันต่อไปได้ จะมีในเรื่องการเคลียร์สินค้า ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่ตัวเลขไม่เยอะจึงเคลียร์ง่าย

การพิจารณาจดเลิกบริษัท ผู้ประกอบการจะต้องดูงบการเงินว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน อะไรที่ค้างอยู่ต้องทยอยเคลียร์ อาจจะ 1-2 ปีแล้วค่อยจดเลิกบริษัท

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์