การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ผู้ประกอบการหลายคนคงมีลักษณะคล้ายๆกันคือในช่วงของการดำเนินธุรกิจในช่วงแรก จะให้ความสำคัญกับเรื่องการขาย และการผลิต ค่อนข้างมาก โดยที่ไม่ได้ให้น้ำหนักกับงานระบบหลังบ้าน ซึ่งได้แก่ งานบัญชี งานการเงิน ระบบสต๊อคสินค้าคงเหลือ หรือแม้กระทั่งงานภาษีต่างๆ และพอเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตมาระยะหนึ่ง ผู้ประกอบส่วนใหญ่จะหันมาสนใจเรื่องภาษี ซึ่งในทางที่ถูกต้องควรจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องระบบหลังบ้านไปพร้อมๆกับงานหน้าบ้านด้วย

ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจในรูปแบบของบุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เราควรจะเริ่มมีการวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ
พูดถึงเรื่องภาษีทุกคนคงจะเริ่มปวดหัว และไม่อยากศึกษาในเรื่องนี้ เพราะส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะฝากเรื่องนี้ไว้กับสำนักงานบัญชี หรือนักบัญชี ซึ่งที่ถูกต้องนั้นเจ้าของกิจการต้องให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆ และการวางแผนภาษีส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงภาษีของกรมสรรพากรอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วภาษียังมีอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของพวกเรา โดยจะขอสรุปตามตารางนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้อง
กรมสรรพากรภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคล/ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธรุกิจเฉพาะอากรแสตมป์
กรมศุลกากรภาษีอากรขาเข้าภาษีอากรขาออก
กรมสรรพสามิตภาษีสรรพสามิต
กรมที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักงานเขต / อบตภาษีป้าย

โดยในวันนี้เราขอแชร์ประสบการณ์ของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งได้มีการวางแผนภาษีทั้งระบบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งลูกค้ารายนี้ทำธุรกิจโดยเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและนำมาขายในประเทศไทยผ่านช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านฝากขาย และออนไลน์ โดยการนำเข้าจะมีการนำเข้าจากหลายประเทศภายใต้สัญญาที่ทำกับบริษัทแม่ เนื่องจากโรงงานผลิตภายใต้แบรนด์นี้ ตั้งอยู่หลายประเทศ ทำให้เอกสารการนำเข้าจะมาจากต้นทางที่หลากหลาย ดังนั้นลูกค้ารายนี้จึงมีความกังวลเรื่องของการจัดทำเอกสารการนำเข้า การใช้พิกัดอัตราศุลกากร. และรวมถึงสิทธิ์ประโยชน์ภาษีจากสัญญาต่างๆ ที่ทางประเทศไทยได้ร่วมลงนามไว้ เช่น FTA , WTO เป็นต้น

รวมทั้งทางทีมบัญชีมีความกังวลเกี่ยวกับภาษีของสรรพากรในประเด็นเอกสาร และสิทธิ์ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับและไม่ต้องบวกกลับทางภาษี ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ค่าสวัสดิการกรรมการและพนักงาน
  • ค่ารับรองของกรรมการและ พนักงานขาย
  • ค่าส่งเสริมการขาย ( ลด แลก แจก แถม)
  • การบริจาคสินค้าในหน่วยงานต่างๆ
  • และรวมถึงการเสียภาษีนิติบุคคลที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านๆมา

ซึ่งในเคสลูกค้ารายนี้ ทางเราได้มีการวางแผนภาษีให้ลูกค้าแบบทั้งระบบ โดยในขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านนำเข้า ส่งออก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการตลาดและการจัดจำหน่าย เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่บัญชี
  2. ตรวจสอบเอกสารจริงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า เช่น ใบขนขาเข้า , invoice , L/C , Form c/o
  3. อ่านเอกสารสัญญาแต่งตั้งตัวแทน , สัญญาค่าสิทธิ
  4. ตรวจสอบเอกสารค่าใช่จ่ายทางบัญชีและภาษีต่างๆ. เช่น invoice , เอกสารการชำระเงิน , การหัก ภาษี ณ.ที่จ่าย แบบ ภพ 30 , 36 , ภงด 50
  5. สรุปรายงานและนำเสนอผู้บริหาร ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และประโยชน์ที่จะได้รับทั้งเรื่องการประหยัดทางภาษีและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐต่างๆ ในอนาคต

ซึ่งจะเห็นว่าการวางแผนภาษีทั้งระบบเป็นงานที่ละเอียดและต้องอาศัยความรู้และ

ประสบการณ์ในการวางแผน เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดในการนำไปปรับปรุงการทำงาน. การบริหารงาน รวมถึงการประหยัดเงินขององค์กรด้วย

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม

ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://linktr.ee/kengbuncheepasibuntao

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #visa  #workpermit #การกู้สินเชื่อ

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ #หลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต visa work permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677
_________________________________________

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ


สนใจบริการ วางแผนภาษีทั้งระบบติดต่อ

Mobile : 081-6487459
Tel : 02-563-6187-8 Fax : 02-563-6089
E-mail : surapa@greenproksp.com
LINE ID : @kengbunchee

Add Friend
แชร์