การบรรยายเรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์ งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน”

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย📸
ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า บรรยายให้กับ ” บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด มหาชน “
ในหัวข้อเรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน”

เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย📸
ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า

บรรยายให้กับ ” บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด มหาชน “
📜ในหัวข้อเรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน”

จ่ายภาษีต้องมีวางแผน บรรยายโดย พี่เก่ง

(คุณสุรภา แจ่มแจ้ง)
ผู้บริหาร Greenpro KSP Group
และยังเป็นเจ้าของเพจ
ให้ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
” เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา “
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาค่ะ 💚

⭐สามารถติดต่อเรื่องงานวิทยากรบรรยายได้ที่

Line ID : @kengbunchee
โทร : 081-6487459
More Info about Greenpro KSP Group : https://linktr.ee/greenproksp_group

แชร์