ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ มีการทำบัญชีและวางแผนภาษีอย่างไรบ้าง EP.2

ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ EP.2

ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ จาก EP.1 จะพูดถึงเรื่องการเข้าVAT ส่วนในคลิปEP.2 นี้พี่เก่งจะมาให้ข้อมูลความรู้ต่อจากเดิม แต่จะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนั้น มาฟังกันค่ะ😊

ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ หากท่านเปิดธุรกิจในนามบุคคลธรรมดามาก่อน แต่ในปัจจุบันมีการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นจึงเปลี่ยนไปจดในรูปแบบบริษัทแทน แต่ยังไม่นำรายได้ – ค่าใช้จ่ายเข้าบริษัท ดังนั้นท่านควรวางแผนภาษีอย่างรอบคอบและถูกต้องเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างสบายใจ หากค่าใช้จ่ายต่างๆในการเปิดธุรกิจ ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะจดรูปแบบบริษัท ตั้งแต่การซื้อที่ดิน การจ้างผู้รับเหมา การตกแต่ง การกู้ยืมเงินจากธนาคาร รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ประเด็นของรายการทั้งหมดเลยมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างนามบุคคลธรรมดาและนามบริษัท

ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ EP.2😺

เป็นเรื่องของการจัดระบบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนี้ 📝

 1. การจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ขออนุญาตเครื่อง POS
  สำหรับสินค้าที่มี VAT และ NON VAT รวมถึงสินค้าที่มีไว้ขาย อย่างเช่น อาหารสัตว์ จะ NON VAT แต่อุปกรณ์ตกแต่ง ของใช้ ของเล่น จะมี VAT ซึ่งการเซ็ตเครื่อง POS เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน
 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้เงินส่วนตัวซื้อ เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ ดังนั้นให้ที่ดินมาเป็นทรัพย์สินของฝั่งกรรมการ และคิดค่าเช่ากับทางบริษัท
  ***กรณีที่บริษัทจ่ายค่าเช่าให้กรรมการจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 5% นำส่งสรรพากรทุกเดือน
 3. ตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  ทำสัญญางานก่อสร้างทั้งหมด รวมค่าตกแต่งภายในมาบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท เพราะคิดค่าเสื่อมราคาได้ จะเป็นประโยชน์กับทางบริษัท
  สัญญากู้เงิน📝 : การบันทึกทรัพย์สินมูลค่าที่มีการก่อสร้างขึ้นจริง รวมค่าตกแต่งต่างๆ และคิดราคาซากตามความสมเหตุสมผล
  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา📝 : ราคาทุน – ราคาซาก ที่เหลือมาตัดค่าเสื่อมราคาในอายุการใช้งาน20 ปี ปีละ 5% เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบการเงินได้
 4. เงินกู้ยืมธนาคาร
  วางแผนจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม (ฉบับที่1) ระหว่าง ธนาคาร🏟️ กับ กรรมการ👨
  สัญญาเงินกู้ยืม (ฉบับที่2) ระหว่าง กรรมการ👨 กับ บริษัท 🏢
  ***เงื่อนไขกับตัวเลขต้องสอดคล้องกัน
  ทุกเดือนที่ต้องชำระค่าผ่อนตึก บริษัทโอนเงินให้กรรมการ ▶️ กรรมการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ธนาคาร
 5. ทรัพย์สินที่นำมาใช้ในคลินิก
  อุปกรณ์ทั้งหมดต้องทำเช็คลิสต์รายละเอียด มีรายการทรัพย์สินอะไรบ้าง? มูลค่าเท่าไหร่? ดูอายุการใช้งานเป็นหลัก เทียบราคาตลาดเพื่อการโอนมาฝั่งบริษัท จะไม่ต่ำ – ไม่สูงเกินไป และสามารถบันทึกเป็นทรัพย์สิน ตัดเป็นค่าเสื่อมราคาได้
  หลักการเดียวกันคือ ราคาทุน – ราคาซาก (คิดเป็น 20% ของราคาทุน) และค่าเสื่อมราคา (ปีละ 20%)ทั้งหมดสามารถเป็นค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทได้ จัดทำรายการอุปกรณ์แต่ละชิ้นมาประกอบเอกสารเพื่อนำมาบันทึกรายการทรัพย์สินของฝั่งบริษัท ให้บริษัทมีค่าเสื่อมราคามาบันทึกบัญชี
 6. เงินเดือนพนักงาน
  คุณหมอประจำ / คุณหมอพาร์ทไทม์ การตั้งการจ่ายเงินเดือนให้เป็นระบบ / การทำประกันสังคม
  – พนักงานที่ยังไม่พร้อมเข้าระบบประกันสังคมให้หัก ณ ที่จ่าย 3 % และนำส่งสรรพากร
  – พนักงานที่เงินเดือนถึงเกณฑ์ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ภงด.1 ของทุกเดือน
  – สิ้นปีสรุป ภงด.1ก / กท.20 ส่งสรรพากรและประกันสังคม
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เปลี่ยนชื่อใบเสร็จในนามบุคคลธรรมดาเป็นนามบริษัท เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ค่ายา ค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นภายในคลินิกอย่างสมบูรณ์
 8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ชำระปีละ 2 ครั้งคือ ภงด.51 (ภาษีกลางปี) และ ภงด.50 (ภาษีสิ้นปี) ดังนั้นจึงต้องวางแผนภาษีเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคล ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่?
 9. เตรียมความพร้อม งานเอกสาร งานจัดระบบ
  – จัดเตรียมเครื่อง EDC / เครื่องรูปบัตรเครดิต / QR CODE / รวมถึงการเตรียมเงินสด เงินทอน
  – การจดเครื่อง POS เข้าระบบ / จดเข้า VAT ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
  – ประกันสังคม เปลี่ยนจากนามบุคคลธรรมดามาเป็นนามบริษัท
  – บิลใบเสร็จซัปพลายเออร์ขายยา ค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เปลี่ยนเป็นในนามบริษัท
  ⭐ ทั้งหมดเป็นการวางแผนบัญชี & ภาษี จัดระบบงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน หมดกังวลงานเอกสารและระบบงานทุกส่วนภายในคลินิก

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม

ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://linktr.ee/kengbuncheepasibuntao

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #visa  #workpermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต visa work permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677
_________________________________________

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์