บริหารธุรกิจตามหลักการSTEP C อย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไร?

บริหารธุรกิจตามหลักการSTEP C เป็นการบริหารภาพรวมขององค์กรที่ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อนำทางให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ step+c ดังนี้ 😊

บริหารธุรกิจตามหลักการSTEP C แนวคิดที่เน้นความสำคัญของกลยุทธ์

1. (S-Social) เน้นเรื่อง Generation ของคน

Baby Boomer ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป : จะตั้งใจทำงาน มาเช้ากลับเย็น หากงานไม่เสร็จจะไม่หยุดทำ ไม่มีข้อโต้แย้ง เน้นผลงานและเป้าหมายงานให้สำเร็จ

Generation X อายุระหว่าง 35 – 45 ปี : ความอดทนน้อยลงกว่า Baby Boomer และเริ่มมีข้อโต้แย้ง

Generation Y อายุระหว่าง 25 – 35 ปี : มีความใจร้อน สิ่งที่สำคัญของ GenY ชอบได้รับคำชมจากผลงาน

Generation Z อายุระหว่าง 18 – 25 ปี : เป็น Gen ที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย การทำงานร่วมกันหลาย Generation นั้นองค์กรต้องสร้างกลุ่มให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน

2. (T-Technology) นวัตกรรมเทคโนโลยี เน้นเรื่อง IT หรือระบบ IOT (Internet of Thinga)

การนำเทคโนโลยี AI หรือ Robot เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารธุรกิจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาบริหารเรื่องการลดต้นทุนภายในองค์กรได้ อีกด้วย

3. (E-Economics) เน้นเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อบริหารการตลาด

ผู้บริหารต้องคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือขยายธุรกิจ หากมีสภาวะการเงินฝืดหรือเงินเฟ้อกำลังเกิดขึ้น ต้องศึกษาและวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง / โอกาสที่เกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันของเศรษฐกิจ

4. (P-Politics)  เน้นเรื่อง นโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

นโยบายของภาครัฐมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ การวิเคราะห์และการรับมือกับผลกระทบทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจให้สามารถรับมือกับสภาวะทางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บดอกเบี้ย และ การจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. (C-Competition) ความสามารถในการแข่งขัน

เนื่องจากการแข่งขันในตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจเราเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้เข้าใจดีว่าเรามีแนวทางในการแข่งขันอย่างไร? จุดอ่อนคือส่วนที่ยังควรปรับปรุงเพิ่มความเข้มแข็ง จุดแข็งคือสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ให้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนในตลาดที่แข็งแกร่ง

สรุป

การดำเนินธุรกิจตามหลักการ STEP+C องค์กร สามารถนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง?

ความสำคัญของการบริหารธุรกิจที่เน้นเรื่องการบริหารบุคคล (ตัว S-Social) เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะด้วยความหลากหลายทางเทคโนโลยีและความแตกต่างทางอายุของพนักงานที่ทำงานร่วมกันในบริษัท

การจัดโปรเจ็คโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ (Small Group) สามารถเพิ่มความเชื่อมโยงและมีความเข้าใจระหว่าง Generation ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาจะมีโอกาสทำงานร่วมกันในระยะสั้นและมองเห็นการกระทำของผู้อื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานของกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารควรเสนอโปรเจ็คและให้โอกาสแก่ Generation ที่มีความถนัดในเรื่องนั้นเป็นผู้นำ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในทีมทั้งหมด การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม เป็นระบบที่รวม Generation ต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้มีความเข้าใจระหว่างกันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวได้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารธุรกิจ💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

#รายละเอียดเพิ่มเติมบริหารธุรกิจตามหลักการSTEP C สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

#ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

(อาจารย์ตู่) คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหลายแห่ง

(อาจารย์ปุ๊) คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ที่ปรึกษาให้กับบริษัทSME องค์กรขนาดใหญ่ จนถึง บริษัทมหาชน

_________________________________________

ในทุกวันพฤหัส 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://www.greenproksp.com/

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

แชร์