สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)

ผู้เชี่ยวชาญบัญชี ภาษี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

THE SUCCESS

– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
– กรรมการผู้จัดการ : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

-ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

ที่ปรึกษาภาษี

ประสบการณ์แก้ปัญหาภาษี ช่วยผู้ประกอบการหลายราย ที่กิจการได้รับผลกระทบ ด้านภาษี อันเกิดจากความไม่รู้ จนหมดปัญหา หากมีปัญหาภาษีอย่ารอช้าที่จะปรึกษาพี่เก่ง

แหล่งความรู้คอร์สเรียนบัญชีและภาษี

ถ่ายทอดเรื่องราวบัญชีและภาษี จากประสบการณ์จริง สู่คอร์สเรียนมูลค่าหลักพัน แต่ควารู้หลักแสน ให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในการทำธุรกิจ

เกี่ยวกับ

เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา แนวคิดการให้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี โดยพี่เก่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

EDUCATION

Bachelor degree

ปริญญาตรีด้านบัญชี ม.สยาม

Master’s Degree

ปริญญาโท ด้านบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

REFERENCES

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
www.greenproksp.co.th

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
www.greenprokspforsme.com

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด
www.greenproksp.co.th