การปิดงบการเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง?

   ปิดงบการเงิน หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารให้นักบัญชีดำเนินการจัดทำบัญชี เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีและนำส่งกระทรวงพาณิชย์หลังวันสิ้นรอบบัญชี😊

ปิดงบการเงิน จะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม จนถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี สำหรับการจัดทำงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ผู้ประกอบการต้องนำส่งเอกสารธุรกรรมต่างๆของธุรกิจเพื่อให้นักบัญชีดำเนินการนำมาบันทึก ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีที่แสดงรายละเอียด ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจในแต่ละงวดบัญชีที่ต้องเรียบเรียงข้อมูลเพื่อที่จะนำเสนอในรายงานทางการเงินของบัญชีบริษัทลูกค้า เพื่อจัดส่งรายละเอียดงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด และยังให้เห็นถึงสถานะการดำเนินงานของธุรกิจสามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการมองเห็นตัวเลขทางการเงิน ผลประกอบการ กำไร ขาดทุน และสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อนำไปวางแผนธุรกิจต่อได้ในอนาคต

 • สำหรับธุรกิจที่จดเข้า VAT แล้วผู้ประกอบการจะต้องนำส่งเอกสารให้กับนักบัญชีทุกเดือนเพื่อนำข้อมูลมาทำการบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย กระทบบัญชี ภาษี ประกันสังคม เพื่อปิดงบการเงินให้กับลูกค้า
 • สำหรับธุรกิจที่ยังไม่จดเข้า VAT ยังไม่จดเข้าประกันสังคม ผู้ประกอบการต้องส่งงบการเงินทุกรอบ 12 เดือนเหมือนกัน

เอกสารที่ต้องส่งให้นักบัญชีสำหรับ ธุรกิจที่ยังไม่จดเข้า VAT

 1. เอกสารชุดจดทะเบียน , จดเปลี่ยนแปลง
 2. เอกสารด้านรายรับ – รายจ่าย (ถ้าไม่มีใช้เป็น Statement-Bank แทนได้)
 3. เอกสารสัญญาสำคัญ เช่น สัญญาเงินกู้ , สัญญาเช่า , ซื้อ ฯลฯ
 4. สต๊อกสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี ส่งให้นักบัญชีปิดงบการเงิน

งบการเงินประกอบด้วย

 1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
 2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of Changes Equity)
 4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement)

งบการเงินที่นักบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

 1. สมุดรายวัน
 2. รายการเดบิต-เครดิต
 3. บัญชีเลือกประเภท (GL)
 4. งบทดรองรับ
 5. รายการสรุปยอดบัญชีทั้งหมด เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรสะสม รายได้ค่าใช้จ่าย

ด้านผู้ตรวจสอบบัญชี จะมีการตรวจสอบตามมาตรฐาน ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นถึงจะเซ็นต์รับรองให้เพื่อดำเนินการส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์และสรรพากรตามขั้นตอนถัดไป😊
***ถ้ารอบปิดงบการเงินวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ต้องยื่นงบการเงินให้เสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566***

กระบวนการยื่นงบการเงินกระทรวงพาณิชย์

 1. ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบบัญชี
 2. ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นงวด
 3. ยื่น บจ.5 ภายใน14 วันนับจากวันที่ประชุม
 4. ยื่นงบการเงินเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ยื่นงบการเงินเสร็จสิ้นภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี
  **ถ้ายื่นไม่ทันมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามอัตรายื่นงบล่าช้า**

กระบวนการยื่นงบการเงินกรมสรรพากร

 1. ต้องยื่นงบให้เสร็จสิ้นภายใน 150 วัน
  นักบัญชีและผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญสำหรับระยะเวลาให้ดีเพราะถ้า ยื่นไม่ตรง ยื่นไม่ทันเวลา จะโดนเบี้ยปรับทุกขั้นตอน
 • เบี้ยปรับกรมกสรรพากร
  2,000 – 4,000 บาท
 • เบี้ยปรับกระทรวงพาณิชย์
  2,000 – 10,000 ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องส่งให้นักบัญชีมีอะไรบ้าง?
ระยะเวลาในการยื่นงบการเงิน?
รายละเอียดการยื่นงบการเงิน?
กระบวนการยื่นงบการเงินกระทรวงพาณิชย์และสรรพากร?
หากท่านอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คลิปนี้พี่เก่งมีความรู้ดีๆมาฝากค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม ?

ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชี และภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://linktr.ee/kengbuncheepasibuntao

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์