ผลิตภาพสู่ความยั่งยืน มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจ EP.1

ผลิตภาพ สู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่เน้นการทำงาน การผลิต และการบริหาร จะมีเป้าหมายและมีความสำคัญอย่างไรบ้างนั้น พี่เก่งมีคำตอบค่ะ😊

ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร?

ตัวชี้วัดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการผลิตสินค้า จะมีปัจจัยนำเข้า (Input) และปัจจัยนำออก (output) และเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจใช้ปัจจัยนำเข้าได้คุ้มค่ากับผลผลิตหรือไม่?

และการพัฒนาระบบการดำเนินการขององค์กร การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถลดของเสีย ลดต้นทุน ลดขั้นตอนทำงานที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน รวมถึงลด Cost การทำงาน เป็นต้น

ผลิตภาพ สู่ความยั่งยืน The Series EP.1

การดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการต่างมีความคาดหวังไม่อยากให้ธุรกิจตกอยู่ในสภาวะขาดทุนและในทางกลับกันทุกรูปแบบธุรกิจต้องการผลกำไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจะมี 3 ประการที่มีความสำคัญ ดังนี้

  1. ความมั่นคง คือ ธุรกิจไม่ขาดทุนและต้องมีกำไรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
  2. ความมั่งคั่ง คือ การสร้างคน / สร้างพนักงานที่มีทักษะและมีความสามารถ
  3. ความยั่งยืน คือ เป้าหมายที่ทุกธุรกิจต้องการลดต้นทุน , การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นาน

ที่สำคัญควรดำเนินธุรกิจแบบบรรษัทภิบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปร่งใสในการดำเนินการ ตรวจสอบได้ สำหรับธุรกิจที่เป็น SME , ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ , ธุรกิจขนาดใหญ่

          การที่ผู้ประกอบการจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ จะดูที่กระบวนการและการบริหารงานต้องมีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อนำไปสู่การประกอบการและจะมีปัจจัยนำเข้า (Input) แรงงาน เครื่องจักร เวลา วัตถุดิบ พลังงาน จากนั้นผ่านกระบวนการจึงออกมาเป็นปัจจัยนำออก (output) ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าเกิดน้อยกว่ามาตรฐานจะเรียกว่า ผลิตภาพต่ำ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องหาช่องทางหรือเครื่องมือมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

วิธีการคำนวณ

วัดได้ทีละตัว ไม่สามารถวัดทั้งหมดรวมกันได้

วัดทีละตัวคือ Output หาร Input (สินค้านำเข้า หาร ต้นทุน) เพื่อนำตัวเลขมาวัดว่าต่ำกว่าหรือสูงกว่ามาตราฐาน

แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพมี 2 มิติ

  1. มุ่งเป้าหมายไปที่พนักงานในองค์กร การส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะในการทำงานให้สูงขึ้นเพื่อการผลิตงานที่มีคุณภาพและพนักงานเองจะต้องมีจิตสำนึกปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  2. มุ่งเป้าหมายไปที่กระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต ต้องคิดตลอดเวลาว่าจะบริหารอย่างไรให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุด ขจัดความสูญเปล่า ความสูญเสีย เพราะสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร ผู้บริหารจึงต้องหาแนวคิดต่างๆเพื่อนำมาบริหารองค์กร

เครื่องมือวางพื้นฐานของการประกอบอุตสาหกรรมต่างๆจะมาจากคนทั้งสิ้น ต้นทุนในการบริหารสมมุติว่ามี 100% ในนั้น 60% จะเป็นต้นทุนของผู้บริหารที่จะนำมาลงทุนต่างๆในกิจการอย่างเช่น การซื้อเครื่องจักรหรือเงินเดือนพนักงาน และอีก 40% มาจากการทำงานของพนักงานในองค์กร ถ้าพนักงานมีระบบการจัดการที่ไม่ดี เกิดการทิ้งสินค้าให้เกิดความเสียหาย จะเป็นเรื่องของการจัดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหน้างาน  เพราะฉะนั้น 40% นี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่จำเป็นมากมาย ในการขจัดความสูญเปล่าตรงนี้ จะช่วยให้ธุรกิจของท่านไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดังนั้นมิติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างมากรวมถึงกระบวนการทำงานต้องมีประสิทธิภาพเช่นกัน⭐

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารธุรกิจ💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

#รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

#ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

(อาจารย์ตู่) คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหลายแห่ง

(อาจารย์ปุ๊) คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ที่ปรึกษาให้กับบริษัทSME องค์กรขนาดใหญ่ จนถึง บริษัทมหาชน

_________________________________________

ในทุกวันพฤหัส 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://www.greenproksp.com/

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

แชร์