ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา2566

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา2566 จากบุคคลที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แบบรายปี รวมถึงการใช้สิทธิลดหย่อนและขอคืนภาษี จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา2566

ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี 2566 ที่ต้องนำมายื่นในช่วง ม.ค. – เม.ย. 2567 เป็นหัวใจสำคัญของพนักงานเงินเดือน อย่าลืมเช็คว่ารายได้ทั้งปีของท่านเข้า เกรณ์ที่ต้องจ่ายภาษีหรือไม่? แล้วมีขั้นตอนในการยื่นภาษีอย่างไร? เพื่อจะได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้องและทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

อัตราการเสียภาษี

ขั้นตอนการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

  1. เลือกยื่นแบบออนไลน์

2. เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสที่ตั้งไว้
*** หากท่านใดยื่นภาษีครั้งแรกต้องกด “สมัครสมาชิก” และดำเนินการตามขั้นตอน

3. เลือกประเภทแบบภาษีที่ท่านจะยื่น
หากเป็นพนักงานประจำต้องเลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

  • ภ.ง.ด.90 คือ คนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ขายของออนไลน์
  • ภ.ง.ด.91 คือ คนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีรายได้เสริมจากช่องทางอื่น

4. ตรวจสอบข้อมูลและเลือกสถานะตนเองให้เป็นปัจจุบัน

5. เลือกแหล่งที่มาของรายได้

  • พนักงานประจำมีรายได้ทางเดียวใ่ห้เลือกระบุ “รายได้จากเงินเดือน” โดยใส่ข้อมูลจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • หากใครที่มีรายได้จากทางอื่น เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน หรืออื่นๆตามหัวข้อโปรดกรอกให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลทั้งสามช่องให้ครบถ้วน สามารถดูได้จากใบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

  • รายได้ทั้งหมดช่องแรก = จากบริษัทที่เข้าทำงานตลอดปี 2566
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายช่องสอง = รวมภาษีแต่ละที่หัก
  • เลขผู้จ่ายเงินได้ช่องสาม = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนายจ้าง
  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก”

6. ระบุรายการลดหย่อน
หากท่านใดมีรายการลดหย่อน ให้เลือกตามประเภทที่ตนเองนั้นเข้าเกณฑ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบบจะดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่าย และลดหย่อนภาษีออกมาเป็น “เงินได้สุทธิ” จะนำไปคำนวณภาษี

7. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดยืนยันการยื่นแบบภาษี เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้เพื่อนๆ ครอบครัว และคนรอบตัว เพื่อให้ทุกท่านยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดความล่าช้า


กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์