รับจดทะเบียนบริษัท เรารับจดทะเบียนครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าถึงแม้กระบวนการจะมีความซับซ้อน แต่เราจะดำเนินงานจดทะเบียนบริษัทอย่างมีคุณภาพและแม่นยำ

รับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ
จดทะเบียนแปรสภาพ จดทะเบียนพานิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และยังมีบริการอีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com

พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี เรามีสำนักงานในเมืองที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีความน่าเชื่อถือ เราได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก เอาใจใส่ในการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน ด้วยบริการที่ดี โดยราคาที่สมเหตุสมผล เราให้คำแนะนำเรื่องแพคเกจ และแสดงราคาค่าบริการที่ชัดเจนไม่คลุมเคลือ โดยให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในภายหลัง

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท?

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) หรือ งานด้าน การจดทะเบียนบริษัท อื่นๆ การจดทะเบียนบริษัท การจัดตั้งบริษัท มีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เพื่อให้งานจดทะเบียนบริษัทดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ดังนั้น การเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ที่มีประสบการณ์โดยตรงจะช่วยให้งานสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และผู้ให้บริการจดทะเบียนยังแนะนำจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนให้ท่านอีกด้วย

เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านข้อมูล การจัดตั้งบริษัท แก่ลูกค้า รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดจัดตั้งบริษัทราคา 9,490 บาท “ฟรีตราประทับ แบบหมึกในตัว 1 อัน” ซึ่งบริการครอบคลุมงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง คัดเอกสารให้ทั้งชุด

ข้อดีของการใช้บริการรับจดทะเบียนกับเรา

• ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
• เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
• มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
• ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
• จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการจดทะเบียน

 1. จองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  การจองชื่อ ต้องใช้ชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ชื่อที่จองได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
  *** เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน

ด้วยขั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยากและให้เวลาค่อนข้างนานทาง บริษัทกรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด จึงได้รับจดทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท

โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆแทนท่าน ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในชั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยาก และใช้เวลาที่จะต้องเสียไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดบริการรับจดทะเบียนเพิ่มเติม

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว เรายังมีบริการ รับจดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ให้บริการลูกค้า บริการครอบคลุมประเภท โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

•จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
•แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
•จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
•แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
•แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)
•แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
•แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
•แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
•แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)
•แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ
•แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
•แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
•จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
•การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
•จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

บริการจดทะเบียน ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์  ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆ รวมถึงราคาค่าบริการเข้ามาได้ที่ข้อมูลการติดต่อของเรา

บริการงานจดทะเบียนอื่นๆ

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
• จดเครื่องหมายการค้า
เราให้บริการจดจดเครื่องหมายการค้า บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
• ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
เราให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
• จดทะเบียนพาณิชย์
เราให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

พิเศษ! เมื่อใช้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเรา

🎉รับฟรี‼ คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่ มูลค่า 3,800 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ ‼ ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่

คอร์สนี้คอร์สเดียวที่ครอบคลุมทุกภาษีในการทำธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
—>นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างแน่นอน!

👩‍🏫เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง + ประสบการณ์จริง‼
สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)
– กรรมการผู้จัดการ : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
– ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท
– ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้ง
  สำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
 7. อากรแสตมป์ 200 บาท
 8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
 11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
 12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
 13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 14. ตราสำคัญ
 15. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา
  บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้
  ต้องประทับตราสำคัญด้วย

เตรียมตัวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัท, หจก.

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจแล้วเติบโต มีรายได้สูงขึ้น
ต้องการที่จะวางแผนในการเสียภาษีให้ถูกต้อง และก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

—————————–

หลักในการพิจารณา ตัดสินใจมีสิ่งสำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน
**ไม่ว่าจะเป็น

•รายได้
•การหักค่าใช้จ่าย
•เรทอัตราภาษี
เป็นต้น

ซึ่งในด้านการเสียภาษี การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการดำเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาแตกต่างจากนิติบุคคลอย่างไร? และการวางแผนด้านภาษี ข้อดีต่างๆ เมื่อจดเป็นนิติบุคคล (บริษัท, หจก.) แล้วเป็นอย่างไร?

ในคลิปวีดีโอนี้จะให้ข้อมูลดีๆแก่ท่าน

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคารับจดทะเบียนบริษัทอย่างไร?

ในการประเมินราคารับจดทะเบียนบริษัท เราประเมินราคาเหมาะสมกับค่าบริการ ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง หรือค่าแรงพนักงานในการดำเนินการ

รับจดทะเบียนบริษัทในวันเดียวได้ไหม?

ใช่! เราให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียวได้ ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนในข้อมูลงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียว

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียน?

สำหรับงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหม

ใช่! ในบริการรับจดทะเบียนบริษัทเเพ็คเกจที่ 2,3 และแพ็คเกจที่ 4 รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

มีบริการรับทำบัญชีไหม?

ใช่! เรามีบริการับทำบัญชีด้วย กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนบริษัทแล้วต้องการให้เรารับทำบัญชีให้ “บริการด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ” ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

Greenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการ รับจดทะเบียน ที่มีประสบการณ์ใน การจัดตั้งบริษัท กว่า 25 ปี ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้าน รับจดทะเบียน ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการคือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียนบริษัท รวมถึง บัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

สนใจบริการติดต่อ


บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp
E-mail info.th@greenproksp.com

Add Friend

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับจดทะเบียน หจก

ให้บริการจดทะเบียน หจก. ด้วยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนโดยตรง เราให้คำปรึกษาแนะนำ ราคาถูก บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา >>คลิก รับจดทะเบียน หจก

รับจดเปลี่ยนแปลง

บริการรับรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โดยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ ประสบการณ์สูง เราให้คำปรึกษาแนะนำงานจดเปลี่ยนแปลง บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา  >>คลิก จดเปลี่ยนแปลง

แชร์