รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญ การวางระบบบัญชี วางระบบบัญชีราคา เหมาะสม วางระบบบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์วาง ระบบบัญชี กว่า 25 ปี ตอบโจทย์ธุรกิจ

บริการรับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญการวาง ระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ประสบการณ์วางระบบบัญชีกว่า 25 ปี บริการวางระบบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

การวางระบบบัญชี

การมีระบบบัญชีที่ดีนั้นก็เปรียบเสมือนดั่งคำกล่าวที่ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (A good beginning is thing half done)” การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานของการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ การวางระบบบัญชีจะต้องมีความสอดคล้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมทั้งยังช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการและสามารถตรวจสอบได้ ระบบบัญชีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละกิจการนั้นๆ เช่น จำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ เป็นต้น ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งเพื่อจะได้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการได้

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี

1.การวางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.การวางระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง
3.ข้อมูลจากการวางระบบบัญชี นำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
4.ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และทางด้านการเงินได้
5.การวางระบบบัญชี ทำให้การปฏิบัติงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1.การเก็บรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการ

เป็นการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการวางระบบบัญชี

2. การออกแบบการวางระบบบัญชี

เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรายละเอียดต่างๆ แล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และวางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับกิจการ แต่ละกิจการ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก

3.การปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้

การเริ่มปฏิบัติงานตามระบบใหม่นั้น จะเริ่มโดยการอธิบายให้แต่ละส่วนงานเข้าใจตามระบบ งานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง

4.การตรวจสอบและติดตามผลการวางระบบ

หลังจากเริ่มใช้งานได้ระยะหนึ่ง จะต้องมีการติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าได้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้หรือไม่ และผลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

การวางระบบที่ดีได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้วางระบบ เพื่อจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในการวางระบบ และสามารถปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ได้

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการงานวางระบบ

  1. บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท บีเคอาร์ อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด
  3. บริษัท บาเสคแคร์ จำกัด
  4. บริษัท นิวลอง อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด

***หากท่านต้องการคำแนะนำในเรื่องของระบบบัญชี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

เหตุผลที่ควรใช้บริการวางระบบบัญชีกับเรา?

ระบบบัญชี ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชี เพื่อช่วยควบคุมข้อมูลภายในกิจการ ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ การวางระบบบัญชีจะช่วยให้จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชี ได้ถูกต้องครบถ้วน มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการได้

“ด้วยประสบการณ์ในการ รับวางระบบบัญชี ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน วางระบบบัญชี เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองมั่นใจได้เลยว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีปัญหา”

เราคือนักวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์พร้อมเข้าไปวางระบบงานให้ท่าน เราจะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้บริการวางระบบบัญชีกับเรา

• มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชีโดยตรง
• ไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูก ในการนำระบบบัญชีเข้ามาทดลองใช้
• ระบบบัญชีที่เราให้บริการมีความเหมาะสมกับธุรกิจ
• มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้านการวางระบบบัญชี
• ช่วยให้ลูกค้าประหยัด เวลา และงบประมาณ ในด้านการวางระบบบัญชี
• ท่านได้ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ธุรกิจ
• ค่าบริการ วางระบบบัญชีราคา เหมาะสมคุ้มค่า
• ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ มีประสิทธิภาพ

วางระบบบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการวางระบบบัญชีคือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การวางระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

สนใจบริการติดต่อ


32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการ รับวางแผนภาษี รับทำบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับวางแผนภาษี

ให้บริการรับวางแผนภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การวางแผนภาษีเป็นแนวทางการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรงในการวางแผนภาษี >>คลิก รับวางแผนภาษี

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม รวมถึงการปิดงบการเงิน  >>คลิก รับทำบัญชี

แชร์