หลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 📍อย่าลืม ! วันนี้วันสุดท้ายของการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) รีบเช็คตัวเองและคนรอบข้างว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีหรือไม่?

หลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใครบ้างที่เมื่อมีเงินได้แล้วต้องเสียภาษี?
มาทำความรู้จัดประเภทของเงินได้ 40(1) – 40(8) กันค่ะ😊

1. 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง

2. 40(2) ค่าจ้างครั้งคราว ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ( Freelance )

3. 40(3) ค่าลิขสิทธิ์ ( นักแต่งเพลง นักเขียน/นักกวี )

4. 40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร

5. 40(5) ค่าเช่า ( ที่ดินเปล่า บ้าน รถยนต์ )

6. 40(6) ค่าวิชาชีพอิสระ ( หมอ บัญชี ทนายความ วิศวกรรม )

7. 40(7) รับเหมา ( ค่าของ + ค่าแรง ) เช่น ก่อสร้าง , งานบริการติดตั้งระบบน้ำ-ไฟ

8. 40(8) เงินได้อื่นๆ ( นอกเหนือจากข้อ 1-7 ) เช่น ขายสินค้า บริการออนไลน์

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้

เงินได้ 40(1) : หัก 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท / ปี

เงินได้ 40(2) : หัก 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

เงินได้ 40(3) : หัก 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินได้ 40(4) : ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้

เงินได้ 40(6) : หมอหักได้ 60% วิชาชีพอื่นๆหักได้ 30%

เงินได้ 40(5) : หัก 10 – 30%

เงินได้ 40(7) : หัก 60%

เงินได้ 40(8) : หัก 60%

ประเภทเงินได้ที่ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
เงินได้ที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

40(2) ค่าจ้างครั้งคราว ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ( Freelance )

40(3) ค่าลิขสิทธิ์ ( นักแต่งเพลง นักเขียน/นักกวี )

40(7) รับเหมา ( ค่าของ + ค่าแรง ) เช่น ก่อสร้าง , งานบริการติดตั้งระบบน้ำ-ไฟ

40(8) เงินได้อื่นๆ ( นอกเหนือจากข้อ 1-7 ) เช่น ขายสินค้า บริการออนไลน์

40(6) ค่าวิชาชีพอิสระ – ทำบัญชี

เงินได้ที่ไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง

4. 40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร

5. 40(5) ค่าเช่า ( ที่ดินเปล่า บ้าน รถยนต์ )

6. 40(6) ค่าวิชาชีพอิสระ ( หมอ ตรวจสอบบัญชี ทนายความ )

ประเภทของค่าลดหย่อนที่สามารถหักได้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างหลักการคำนวณภาษี


ติดต่อบริการที่ปรึกษาภาษี

ติดต่อบริการที่ปรึกษาภาษี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 32/9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร: 085-067-4884

แชร์