เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา

แนวคิดของการให้ความรู้เรื่องบัญชี และภาษี ในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจ

ปรึกษาปัญหาบัญชีภาษี

สิ่งที่เรามุ้งเน้นให้เกิดขึ้น

ความรู้เรื่องบัญชีภาษีเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ หากไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและภาษีเลย ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เนื่องจากภาษีเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจ่าย เมื่อมีรายได้เข้าตามข้อกำหนด พี่เก่งจึงมุ้งเน้นที่จะให้ข้อมูลด้านภาษี เพื่อเป็นความรู้ในการทำธุรกิจ

ให้ข้อมูลด้านภาษี

ให้ข้อมูลด้านภาษีที่ถูกต้องแก้ผู้ประกอบการ

Save ค่าใช้จ่าย

รู้ภาษีจะช่วยให้ประหยัดเงิน บนความถูกต้อง

ให้คำปรึกษาภาษี

ให้คำปรึกษาภาษี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หมดปัญหาเรื่องบัญชีภาษี

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษี

แชร์ประสบการณ์ความรู้ด้านภาษี เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

บอกเล่าเรื่องราวธุรกิจ

แนะนำบอกเล่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องธุรกิจ การเงิน

ช่วยธุรกิจคุณให้เป็นที่รู้จัก

แหล่งรวมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SMEs, Startup

พูดคุยกับพี่เก่ง

ประสบการณ์ที่ผ่านมา พี่เก่งได้ให้คำปรึกษาด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการมากมาย
ปัญหาส่วนมากมีผู้ประกอบการใหม่หลายท่านที่ทำธุรกิจแล้ว ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเรื่องภาษีมากนัก
เมื่อทำธุรกิจไปแล้ว ทำให้ปัญหาด้านภาษีเกิดขึ้นกับกิจการ จนนำมาสู่การเสียเงินค่าปรับ หรือบางรายรุนแรงถึงขั้นต้องปิดกิจการ และปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการใหม่หลายท่านที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง หรืออาจหลบเลี่ยงภาษีอยู่
ดังนั้นวันนี้ความจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เรื่องภาษีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก