แนะนำสัมมนาที่น่าสนใจ Upskill SME Exporters

แนะนำสัมมนาที่น่าสนใจ (Exclusive seminar)
Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก

คลิปวีดีโอแนะนำ

—————————–

สัมมนาครั้งที่ 6
จัดสัมมนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 – 17.00 น.

—————————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 06-3625-9962, 09-4985-5524

แชร์