การทำบัดเจ็ท(Budgeting) | Start From Day One EP: 6

การทำบัดเจ็ท Budgeting EP.6 | Start From Day One The Series ( 12 Lessons ) 
😊วางแผนเป้าหมายธุรกิจในอนาคตสามารถมองเห็นข้อมูล เห็นตัวเลขล่วงหน้าในปีถัดไป แต่การเริ่มต้นกลยุทธ์นี้ต้องศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง?

การเริ่มทำบัดเจ็ท budgeting การจัดทำงบประมาณจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการให้นโยบาย การวางกลยุทธ์ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 1 ปี การวางเป้าหมายธุรกิจว่าเติบโตหรือไม่ เติบโตจากรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือเติบโตจากโปรดักส์ตัวไหนของธุรกิจ จากนั้นพนักงานแต่ละฝ่ายต้องนำตัวเลขมาวางแผนในรายได้ การผลิต การขาย การลงทุน รวมถึงแผนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะนำข้อมูลตัวเลขมาวางแผน budgeting สำหรับปีถัดไปตามนโยบายของผู้บริหาร budgeting จะจัดทำไปพร้อมกับแผนดำเนินงานประจำปีจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปีเพื่อจะนำตัวเลขนี้ไปใช้ในปีหน้ากับธุรกิจ ต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน รอบคอบและต้องระมัดระวัง ถ้ามองภาพธุรกิจได้ครบทุกองค์ประกอบคือ งบประมาณการตลาด กำลังคน แม้กระทั่งเรื่องงบลงทุน การบริหารจะต้องสอดคล้องกัน และทุกส่วนงานจะมีเป้าหมายในการทำรายได้ การใช้จ่ายในการงบประมาณอย่างมีแบบแผนและจะต้อง
เตรียมความพร้อมในเรื่องของกระแสเงินสด เพื่อที่จะคำนวณและวางแผนภาษีได้ด้วยนั่นเอง

ขั้นตอนการทำบัดเจ็ท (budgeting) งบประมาณ

  1. ผู้บริหารวางแผนนโยบายสำหรับธุรกิจในปีถัดไป
  2. พนักงานแต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมูลเรื่อง อัตรากำลังคน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
    • สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ทีมบัญชีจะเตรียมข้อมูลของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันและให้พนักงานแต่ละฝ่ายเป็นคนกรอกข้อมูลรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรืองบลงทุน ควรมีเทมเพลตเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล จากนั้นทีมบัญชีรวบรวมไฟล์เพื่อสรุปผลภาพรวมของธุรกิจ ถ้าองค์กรมีบริษัทในเครือหลากหลายต้องแยกเป็นรายนิติบุคคล การปันส่วน การแชร์คอร์ส ต้องแยกตามรายบริษัทนั้นๆ
    • สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทีมบัญชีต้องทำบัดเจ็ท (budget) ให้ทั้งหมดเนื่องจากพนักงานฝ่ายอื่นๆอาจจะไม่ถนัดในการทำตัวเลข

กรณีจ้างสำนักงานบัญชีให้ทำ Budget

ขอข้อมูล งบทดรอง งบกำไรขาดทุน งบดุล จากสำนักงานบัญชีเพื่อนำมาเป็นตัวตั้งต้นในการทำบัดเจ็ท (budget) ของธุรกิจสำหรับในปีถัดไป

กรณีองค์กรมีการทำบัญชีภายใน

การทำรายรับ-รายจ่าย การเก็บข้อมูลโดยทีมต่างๆ สามารถนำข้อมูลที่มีมาทำบัดเจ็ท (budget) ของธุรกิจสำหรับในปีถัดไป

ประโยชน์ของการทำบัดเจ็ท (budgeting)
การทำบัดเจ็ท (budget) จะเห็นภาพธุรกิจล่วงหน้า 1 ปี ทำให้เกิดประสิทธิภาพต้องนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดูผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ถ้านำมาเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันจะต้องปรับแผนการทำบัดเจ็ท (budget) ใหม่ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจและการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประมาณการกระแสเงินสดให้เพียงพอ เพราะหากธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนจะสามารถเตรียมตัวรับมือได้ทัน การวางเป้าหมายในอนาคต การกำหนด KPI เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ และการเติบโตของยอดขายสามารถนำมาเป็นโบนัสปรับเงินเดือนของพนักงานได้เพราะเป็น KPI ที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันและ การทำบัดเจ็ท (budget) สามารถทราบแผนการใช้จ่ายของแต่ละแผนกทำให้เห็นเป้าหมายขององค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

👍รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม ?

ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://linktr.ee/kengbuncheepasibuntao

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #visa  #workpermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต visa work permit : 0948649799 / 0843604656

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677
_________________________________________

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์