หมวดหมู่ สัมมนา

การบรรยายเรื่อง “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ”

การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ
การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า😊 📝 บรรยายให้กับ "บมจ.ธนาคารกสิกรไทย" ในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ "
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ”

การบรรยายเรื่อง จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน

จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน
จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย📜ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า 🎙️บรรยายให้กับ "บมจ.เบทาโกร" จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง " จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน "
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน

การบรรยายเรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์ งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน”

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย📸 ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า บรรยายให้กับ " บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด มหาชน " ในหัวข้อเรื่อง "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน"
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์ งบการเงิน สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน”

การบรรยายเรื่อง จ่ายภาษี-ต้องมีวางแผน

จ่ายภาษีต้องมีวางแผน เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า บรรยายให้กับ "บมจ.เบทาโกร" จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง "จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน"
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง จ่ายภาษี-ต้องมีวางแผน

Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก

Exclusive Seminar Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย / รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น
รายละเอียด คลิกUpskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก

การเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

พี่เก่งฝากประชาสัมพันธ์ ให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ผ่านกลุ่ม / Facebook Live🔴 หัวข้อ: การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
รายละเอียด คลิกการเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน