• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • มือถือ: 0816487459

หมวดหมู่ ธุรกิจ

โดนสรรพากรเรียกปรับ VAT ต้องแก้ไขอย่างไร?

พี่เก่งจะมาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ เนื่องจากมีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่ง ลูกค้าแจ้งว่าได้รับจดหมายจากสรรพากรให้เข้าไปพบเรื่องการประเมินภาษีย้อนหลัง เนื่องจากสรรพากรพบว่ายื่นรายได้ไว้ไม่ครบ (ธุรกิจทำในนามชื่อของคุณพ่อของลูกค้าที่โทรเข้ามาปรึกษา) พี่เก่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ลูกค้าอย่างไร?

3 สิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ไม่รอด

พี่เก่งจะมาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์เพื่อใช้เป็นความรู้ในการประกอบธุรกิจในเรื่อง 3 สิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ไม่รอด ซึ่งสามารถศึกษาเป็นความรู้และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นได้