ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความยั่งยืน Part.1

Productivity-Quality ตัวชี้วัดผลิตภาพกระบวนการผลิตหรือการทำงาน และ ตัวชี้วัดการประเมิน ติดตามคุณภาพการบริการ จะเป็นตัวชี้วัดต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง 😊

Productivity-Quality ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ

การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่แต่ละองค์กรต่างก็นำมาใช้วัดความสำเร็จ เพียงแต่ว่ารูปแบบและวิธีการก็จะต่างกันไป หนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการวัดผล เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข /จำนวน /ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพ การประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่?

KPI จะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดหลัก ที่มีส่วนสำคัญต่อการประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างยิ่ง เพราะตัวชี้วัดนั้นจะเป็นเกณฑ์ตลอดจนมาตรฐานของการประเมินผลนั่นเอง การกำหนดตัวชี้วัดนั้นต้องพิจารณาให้เหมาะสมและรอบคอบ ในขณะเดียวกันต้องมองถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุความสำเร็จที่เหมาะสมกับนโยบายองค์กร ตลอดจนขนาดของบริษัทด้วย

ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้จะใช้บ่งบอกสถานภาพผลการดำเนินงาน

3 อย่างนี้จะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จ หรือ คุณค่าผลการดำเนินงานภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
เกณฑ์ตัดสิน
งานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

จะพิจารณาจาก ข้อมูลหรือผลของการปฏิบัติงาน ว่าสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่? เพียงใด? โดยนำตัวชี้วัดที่ต้องประเมินมาเปรียบเทียบ เกณฑ์หรือมาตรฐานขององค์กร


ภาคอุตสาหกรรม มีกระบวนการผลิตตัวชี้วัดอยู่ 8 ตัว

จะรู้จักในชื่อ “ P Q C D S M E E” เป็นตัวบ่งชี้การกำหนด การควบคุม และการเพิ่มผลิตภาพ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความยั่งยืน EP.2 Part.1

เรามาทำความรู้จักความหมายของคำว่า Productivity-Quality

1. P คือ Productivity การเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ จะบ่งชี้เรื่องการบริหารจัดการปัจจัยนำเข้าให้เกิดมูลค่าอย่างสูงสุด
📝 ยกตัวอย่าง KPI สำหรับ P (Productivity) = เครื่องจักร (Capacity) ว่ามีกำลังผลิตเท่าไหร่ พนักงานบริหารจัดการดีหรือไม่

2. Q คือ Quality ผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ หรือบางโรงงานจะผลิตสินค้าแบบ (OEM) Origianl Equipment Manufacturer คือผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ และต้องไม่ผลิตของเสียหรือของมีตำหนิ จนหลุดไปถึงมือลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารธุรกิจ💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

#รายละเอียดเพิ่มเติม Productivity-Quality  สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

#ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

(อาจารย์ตู่) คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหลายแห่ง

(อาจารย์ปุ๊) คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ที่ปรึกษาให้กับบริษัทSME องค์กรขนาดใหญ่ จนถึง บริษัทมหาชน

_________________________________________

ในทุกวันพฤหัส 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://www.greenproksp.com/

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit #Productivity-Quality

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

แชร์