ป้ายกำกับ การเสียภาษี

หลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและวิธีคำนวณภาษี ตอนที่1

หลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา
หลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ในช่วง1-2 เดือนนี้ผู้ที่มีรายได้จะต้องเตรียมตัวเสียภาษี แบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และวิธีการคำนวณภาษีมีดังนี้ค่ะ 😊
รายละเอียด คลิกหลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและวิธีคำนวณภาษี ตอนที่1

ทำธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?

ลูกค้าทำการจดจัดตั้งบริษัท เป็นธุรกิจขนส่ง และมีรถร่วมวิ่งรับงานด้วย ในส่วนของรายรับลูกค้ามีความกังวลเรื่องภาษี จะมีการเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?
รายละเอียด คลิกทำธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?