ป้ายกำกับ ค่าขนส่ง

ภาษีหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ภาษีหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นระบบภาษีที่มีการดำเนินงานแตกต่างกัน จะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและต้องเสียภาษีขององค์กรอย่างไรบ้าง มาฟังกันค่ะ😊
รายละเอียด คลิกภาษีหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ธุรกิจขนส่ง ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% ยังถือว่าเป็นขนส่งไหม และจะแก้ไขอย่างไร?

ลูกค้าทำธุรกิจขนส่งพบปัญหาค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง โดยปกติค่าขนส่งจะต้อง หัก ณ ที่จ่าย 1%แต่ธุรกิจขนส่งของลูกค้ามีการหักค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียด คลิกธุรกิจขนส่ง ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% ยังถือว่าเป็นขนส่งไหม และจะแก้ไขอย่างไร?