ป้ายกำกับ ทำธุรกิจขนส่ง

ทำธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?

ลูกค้าทำการจดจัดตั้งบริษัท เป็นธุรกิจขนส่ง และมีรถร่วมวิ่งรับงานด้วย ในส่วนของรายรับลูกค้ามีความกังวลเรื่องภาษี จะมีการเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?
รายละเอียด คลิกทำธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไรบ้าง? และต้องทำบัญชีหรือเปล่า?