ป้ายกำกับ ภาษีเกี่ยวข้องการขายสินค้าออนไลน์

ค่าขนส่งของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นรายได้หรือเปล่า

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ แล้วมีค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า ค่าขนส่งนี้ต้องถือเป็นรายได้เราไหม? และมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง?
รายละเอียด คลิกค่าขนส่งของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นรายได้หรือเปล่า