ป้ายกำกับ #เก่งบัญชีภาษีบรรเทา

การบรรยายเรื่อง “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ”

การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ
การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า😊 📝 บรรยายให้กับ "บมจ.ธนาคารกสิกรไทย" ในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ "
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับมูลนิธิ”

การบรรยายเรื่อง จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน

จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน
จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน เก็บภาพบรรยากาศงานบรรยาย📜ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาฝากทุกคนค่า 🎙️บรรยายให้กับ "บมจ.เบทาโกร" จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง " จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน "
รายละเอียด คลิกการบรรยายเรื่อง จ่ายภาษีให้ดี ต้องมีวางแผน

อยากเริ่มต้นทำธุรกิจควรจะศึกษาอะไรบ้าง?

การเริ่มต้นทำธุรกิจควรเตรียมความพร้อมและวางแผนรูปแบบธุรกิจของท่านว่าเหมาะสมกับการที่จะเปิดบริษัทในแบบ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลธรรมดา ดีกว่ากัน?
รายละเอียด คลิกอยากเริ่มต้นทำธุรกิจควรจะศึกษาอะไรบ้าง?